Αναπλήρωση του μαθήματος “Mάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκών” την Μεγάλη Τρίτη 19-04-2022

Θα αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με την αναπλήρωση του μαθήματος, στο moodle.

Η διδάσκουσα

Ανθή Μπάλιου