Αναπλήρωση του μαθήματος “Υπηρεσίες Πληροφόρησης” την Μεγάλη Τετάρτη 20-04-2022

Θα αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με την αναπλήρωση του μαθήματος, στο moodle.

Η διδάσκουσα

Ανθή Μπάλιου