“Πληροφοριακά Συστήματα Β. Α.& Πολ.Οργ.”_αναπλήρωση μαθήματος

Στο moodle θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για την αναπλήρωση του μα΄θήματος, η οποία θα γίνει την Μ. Τετάρτη.