ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΠΑΛΙΟΥ

Τα μαθήματα “Μάρκετινγκ Βιβλιοθηκών” και “Υπηρεσίες Πληροφόρησης”, εκτάκτως δεν θα γίνουν αύριο 4/5/22 και θα αναπληρωθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Η διδάσκουσα
Ανθή Μπάλιου”