ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ” ΣΤΙΣ 13/5.

Η αναπλήρωση θα γίνει μετά το πέρας του κανονικού μαθήματος.

Η διδάσκουσα
Δρ. Αναστασία Τσελεπίδου