Ταξινομικά Συστήματα Ι – Τεστ Προόδου

Το Τεστ προόδου στο μάθημα Ταξινομικά Συστήματα Ι, θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 12-05-2022 (Γ’ Ομάδα) και τη Δευτέρα 16-05-2022 (Α’ και Β’ Ομάδα), την ώρα το μαθήματος. Παρακαλώ να έχετε μαζί σας τους πίνακες του LC.

Η ύλη είναι, ότι έχει διδαχθεί μέχρι και την κατηγορία HD Μισθοί.

Ο διδάσκων

Γ. Ιωαννίδης