Ανάκτηση Πληροφοριών (Εργαστήριο)

Έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο Moodle ανακοίνωση για το μάθημα της Πέμπτης 12/5/2022, λόγω της επικείμενης απεργίας του ΟΑΣΘ.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Γουσιόπουλος