ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ

Τη Δευτέρα 16-05-2022 το Σπουδαστήριο του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ τις ώρες 11:00- 14:00.

Η υπεύθυνη του Σπουδαστηρίου
Δέσποινα Τσοκτουρίδου ΕΔΙΠ