Ιστορία και Είδη Βιβλιοθηκών-Μετάθεση Μαθήματος Πέμπτη, 19/05/2022

Με αφορμή τις φοιτητές εκλογές που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 18/05/2022, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, όπως προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΙΠΑΕ.

Το μάθημα “Ιστορία και Είδη Βιβλιοθηκών” θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 19/05/2022 και ώρες 16:00-19:00.Ο Διδάσκων,

Βαγγέλης Καταφυλής