ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2022 – ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών δεν πραγματοποιούνται μαθήματα, όπως προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΙΠΑΕ (άρθρο 30 έναρξη και λήξη διδασκαλίας-ακαδημαϊκό ημερολόγιο)


Μαρία Ρώρρα
Διεύθυνση Σπουδών και
Ακαδημαϊκών Μονάδων Δι.Πα.Ε
τηλ. 2310013932
email:rorra@ihu.gr