Αναπλήρωση μαθήματος “Αρχεία και Οργάνωση τους”

Αύριο Τετάρτη 18/4 δεν θα πραγματοποιηθεί η παράδοση λόγω των φοιτητικών εκλογών. Ωστόσο, την Πέμπτη 19/4 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος “Αρχεία και Οργάνωση τους”, 17:00.

Κώστας Παλούκης,