Ανακοίνωση για το μάθημα “Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκων, Αρχείων”

Παρακαλώ να μπείτε στο moodle του μαθηματος, προκειμένου να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των Αναπληρώσεων.

Ανθή Μπάλιου