Κατάργηση επιπλέον εγγραφών του ΔΙΠΑΕ (Σερρών και Σίνδου) στη σελίδα επιλογής φορέα wayf.grnet.gr για Delos365

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ενεργοποίησης του νέου ενιαίου Delos365 για ολόκληρο το ΔΙΠΑΕ.

Συνεπώς, θα καταργηθούν οι ακόλουθες 2 εγγραφές από τη σελίδα ΑΑΙ του ΕΔΥΤΕ (wayf.grnet.gr):

  • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος-Σέρρες (μόνο Delos365)
  • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος-Σίνδος (μόνο Delos365)

Θα παραμείνει κανονικά μόνο το «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος»

Η αφαίρεση των 2 εγγραφών θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 27-05-2022, προκειμένου να δοθεί το περιθώριο στους χρήστες των παλιών Delos365 Σερρών και Σίνδου για να πάρουν backup τα αρχεία τους.

Με εκτίμηση,