Θησαυροί_μάθημα 24/05

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στο moodle αναφορικά με τη διεξαγωγή του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος “Θησαυροί” την Τρίτη 24 Μαίου.