Ανακοίνωση για το μάθημα “Ιστορία και Είδη Βιβλιοθηκών”

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα “Ιστορία και Είδη Βιβλιοθηκών” να ενημερωθούν σχετικά μέσω moodle (Ανακοίνωση σε αρχείο pdf).Ο διδάσκων

Ευάγγελος Καταφυλής