ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ – Ανακοίνωση για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου.

Έχουν αναρτηθεί στο moodle του μαθήματος διευκρινίσεις για τις εργασίες της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου.

Η διδάσκουσα
Α. Τσελεπίδου