Ανάκτηση Πληροφοριών-Α’ ομάδα -Συμπληρωματικό μάθημα

Αύριο Δευτέρα 6/6, 1 μ.μ. θα γίνει συμπληρωματικό μάθημα για την Α’ ομάδα.

Περισσότερες πληροφορίες στο Moodle του μαθήματος.