Ιστορία και Είδη Βιβλιοθηκών (ΣΤ΄ Εξ.)- Ανακοίνωση για Ύλη Εξετάσεων.

Η Ύλη των Εξετάσεων έχει αναρτηθεί στο Μoodle του μαθήματος (News Forum- Ύλη Εξετάσεων pdf αρχείο)Ο Διδάσκων,

Βαγγέλης Καταφυλής