Ταξινομικά Συστήματα Ι – Ύλη των εξετάσεων

Παρακαλώ δείτε το αρχείο που αναρτήθηκε στο moodle του μαθήματος και αναφέρεται στην ύλη της εξέτασης του μαθήματος.

Καλή επιτυχία!

Ο διδάσκων