ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο moodle η βαθμολογία του μαθήματος, Ιστορία και Είδη Βιβλιοθηκών-ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ.

(News Forum- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ- ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ-pdf)Ο Διδάσκων,

Ε. Καταφυλής