ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι σύμφωνα με την υπ’αριθ. 28/31-05-2022 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή από 1/8/2022 έως 19/8/2022.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να στείλουν τα αιτήματά τους μετά τις 22/8/2022.

Καλό καλοκαίρι!
Από τη γραμματεία