ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή FFP2 με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας.