Δήλωση ομάδας για την εξέταση στα Ταξινομικά ΙΙ – Πέμπτη 15-09-2022

Παρακαλώ δηλώστε ομάδα εξέτασης για το μάθημα Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ (Dewey), στο παρακάτω link. Οι ομάδες είναι των 15 ατόμων. Αν έχει συμπληρωθεί κάποια, επιλέγετε άλλη ομάδα.

Ταξινομικά (Δήλωση ομάδων για την εξέταση του μαθήματος στις 15 Σεπτεμβρίου 2022)

Ο διδάσκων

Γ. Ιωαννίδης