ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Καλούνται οι φοιτητές του πρώτου εξαμήνου να προσέλθουν την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου και ώρα 10.00 στο Σπουδαστήριο του Τμήματος (Κτίριο Βιβλιοθηκονομίας, 1ος όροφος).

εκ του Τμήματος