ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

Οι δηλώσεις των ομάδων εργαστηρίων για τους φοιτητές του Α΄ εξαμήνου θα γίνουν αυτόματα και θα βγει σχετική ανακοίνωση στο site του τμήματος.

Για όλους τους υπόλοιπους φοιτητές οι δηλώσεις για συμμετοχή στις ομάδες εργαστηρίων θα γίνουν ηλεκτρονικά στο NEO MOODLE (Εξετάσεων) την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 από τις 16:00 έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στις 24:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=114#section-8

Για την προστασία του συστήματος από την υπερφόρτωση, οι φοιτητές θα μπορούν να εισέρχονται σταδιακά την Πέμπτη 29/9 ως εξής :
Για μαθήματα του Α’ Εξαμήνου στις 16:00
Για μαθήματα του Γ’ Εξαμήνου στις 17:00
Για μαθήματα του Ε’ Εξαμήνου στις 18:00
Για μαθήματα του Ζ’ Εξαμήνου στις 19:00
Για μαθήματα Πτυχίου ΔΙΠΑΕ στις 20:00
Για τα Φροντιστηριακά μαθήματα στις 20:00

Οι δηλώσεις βρίσκονται στο κάτω μέρος της σελίδας (σε περίπτωση που δεν μεταβείτε αυτόματα εκεί με τη χρήση του παραπάνω link)