Θεματική Ευρετηρίαση: Αναπλήρωση μαθήματος 26/10/22 (Ομάδες Β, Γ)

Στη σελίδα του μαθήματος στο moodle (https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=115&notifyeditingon=1) θα βρείτε ανακοίνωση για την αναπλήρωση του μαθήματος της Τετάρτης 26/10/2022. Αφορά τις ομάδες Β και Γ, αλλά και όσους από την ομάδα Α δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν το μάθημα στις 25/10/2022