ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΙ (ΟΜΑΔΕΣ Α & Β)

Την Δευτέρα 31/10/2022 το μάθημα Καταλογογράφηση ΙΙ (ομάδες Α & Β) δεν θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωση θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

ο διδάσκων
Αρ. Ντόμπρος