Αναβολή μαθήματος Καταλογογράφηση ΙΙ – Γ Ομάδα

Την Πέμπτη 3/11/22 το μάθημα Καταλογογράφηση ΙΙ (Γ ομάδα) δεν θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωση του θα γίνει μετά από συμφωνία με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων
Αρ. Ντόμπρος