Θεματική Ευρετηρίαση — Τεστ προόδου

Στο νέο moodle έχουν αναρτηθεί πληροφορίες για την ημερομηνία διεξαγωγής του τεστ προόδου στη Θεματική Ευρετηρίαση, καθώς και για την ύλη αυτού.

Η διδάσκουσα,
Μαρία Ζυγούρη