Θεματική Ευρετηρίαση — Αλλαγή ημέρας διεξαγωγής μαθήματος της 9ης Νοεμ.

Παρακαλώ, δείτε στο moodle την ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί για την αλλαγή ημέρας διεξαγωγής του μαθήματος της 9ης Νοεμβρίου 2022 (λόγω απεργίας του ΟΑΣΘ).