Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής_μάθημα 9ης Νοεμ.

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στο moodle σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022.