Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ (Dewey) – Test Προόδου

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση για το Τεστ Προόδου του μαθήματος (ημέρες και ώρες διεξαγωγής), στο Moodle.

Ο διδάσκων