ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2018/19 ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι φοιτητές που οφείλουν να προσκομίσουν δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησής τους για χορήγηση ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018/19, θα πρέπει να τα καταθέσουν στο τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (γραφείο Σίτισης, Ισόγειο Διοίκησης), μέχρι την Παρασκευή 13/9/2019, ανυπερθέτως, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (πρώην ΑΤΕΙΘ) Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας