Μέθοδοι Έρευνας & Στατιστική_επαναληπτικό μάθημα

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση στη σελίδα του μαθήματος στο moodle αναφορικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος την Τρίτη 10 και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου.