Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ – Τρίτη 10-01-2023 & Τετάρτη 11-01-2023

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση για τις ομάδες μαθημάτων στο moodle:

https://moodle.teithe.gr/mod/forum/discuss.php?d=23345

Ο διδάσκων

Γ. Ιωαννίδης