Επιστημονική επικοινωνία και δημοσίευση – Αναβολή του μαθήματος

Το μάθημα “Επιστημονική επικοινωνία και δημοσίευση” της Πέμπτης 12-01-2023, αναβάλλεται λόγω ασθενείας της κ. Πολυδωράτου.

Με νέα ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για την αναπλήρωση του μαθήματος.

Η διδάσκουσα

Παναγιώτα Πολυδωράτου