Επαναληπτικά μαθήματα – Τετάρτη 18/01/2023 και Πέμπτη 19/01/2023

Την Τετάρτη (18/01) και Πέμπτη (19/01) θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικά μαθήματα στις αντίστοιχες ώρες των ομάδων για τα:

  • Έρευνα και συγγραφή εργασίας και
  • Επιστημονική επικοινωνία και δημοσίευση

Παναγιώτα Πολυδωράτου

Dr. Panayiota Polydoratou, Associate Professor, International Hellenic University (former ATEITh), Department of Library Science, Archives and Information Systems (former LibD), P.O BOX 141 GR – 574 00 Thessaloniki, Hellas email: polydoratou at libd.teithe.gr homepage: http://polydor.libd.teithe.gr tel.: +30 2310 013 (237) fax: +30 2310 791 (185)