ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2020-21 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

  • Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τετάρτη 05 Απριλίου 2023  έως και την Τετάρτη   10 Μαΐου  2023.

Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών

Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

e-mail: klirodotimata@minedu.gov.gr