Επείγουσα ανακοίνωση – Υπηρεσίες πληροφόρησης

Το μάθημα Υπηρεσίες Πληροφόρησης δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.

Παναγιώτα Πολυδωράτου

Dr. Panayiota Polydoratou, Associate Professor, International Hellenic University (former ATEITh), Department of Library Science, Archives and Information Systems (former LibD), P.O BOX 141 GR – 574 00 Thessaloniki, Hellas email: polydoratou at libd.teithe.gr homepage: http://polydor.libd.teithe.gr tel.: +30 2310 013 (237) fax: +30 2310 791 (185)