Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής_μάθημα 24.03.2023

Για τη διεξαγωγή του μαθήματος την Παρασκευή 24 Μαρτίου δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο moodle.