Ανακοίνωση για το Μάθημα Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ

Μεταβείτε στο Moodle για να ενημερωθείτε σχετικά με το μάθημα της Παρασκευής 24 Μαρτίου.

Ο διδάσκων
Αθανάσιος Γουσιόπουλος