Τα μαθήματα ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ και ΓΑΛΛΙΚΑ Ι δεν θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 4/04/2023 λόγω ασθενείας της διδάσκουσας. Θα αναπληρωθούν μετά τις διακοπές του Πάσχα.