ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Κας Β. ΚΑΜΠΑΤΖΑ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα της κας Β. Καμπατζά την Τρίτη 25.4.2023 και την Τετάρτη 26.4.2023 δεν θα γίνουν λόγω ασθενείας.

εκ του Τμήματος