Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής

Παρακαλώ ενημερωθείτε μέσω moodle για τις ώρες και την αίθουσα του μαθήματος αποκλειστικά για τις 5 και 12 Μαϊου