Φοιτητικές εκλογές 2023

Την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023, προγραμματισμένη ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών, δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των μαθημάτων των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 30 παρ.2 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΙΠΑΕ (ΦΕΚ 4889/Β΄/6-11-2020).

Διευκρινίζεται πως οι εκλογές της Τετάρτης 10 Μαΐου αφορούν αποκλειστικά τους φοιτητικούς συλλόγους (άρθρο 286 του νόμου 4957/2022). Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στις συνελεύσεις των τμημάτων και στα λοιπά όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου μας θα προκύψουν από τις εκλογές του άρθρου 42 του νόμου 4957/2022 που θα προκηρυχθούν στη διάρκεια του έτους, το αργότερο έως την 31η Αυγούστου.

εκ του Τμήματος