Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής_επαναληπτικό μάθημα

Πληροφορίες για το επαναληπτικό μάθημα θα βρείτε στο moodle του μαθήματος.