Πρόσβαση στο Office 365 A3 μέσω της υπηρεσίας ΔΗΛΟΣ 365

Σας ενημερώνουμε ότι το πακέτο Office 365 A3 παρέχεται στους χρήστες του ΔιΠαΕ (φοιτητές, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό) μέσω της υπηρεσίας ΔΗΛΟΣ 365 (https://delos365.grnet.gr/) του ΕΔΥΤΕ. Η δυνατότητα λήψης και εγκατάστασης του Office 365 μέσω της υπηρεσίας ΔΗΛΟΣ αφορά Η/Υ, tablet ή κινητό (μέχρι 5 συσκευές ανά χρήστη).

Εκ της Διεύθυνσης Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

οδηγίες:

Πρόσβαση στο Office 365 A3 μέσω της υπηρεσίας ΔΗΛΟΣ 365 – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ihu.gr)

https://www.ihu.gr/posts/post-19511