Συμμετοχή στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2023 για φοιτητές/ φοιτήτριες περιοχών που επηρεάστηκαν από τα καιρικά φαινόμενα

Καλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, αν δεν μπορούν να παρευρεθούν στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2023 λόγω των πρόσφατων καιρικών φαινομένων στην περιοχή κατοικίας τους, να δηλώσουν έως 17/9/2023 ότι επιθυμούν να εξεταστούν σε συμπληρωματικές ημερομηνίες εξέτασης.