ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Οι ομάδες που θα παρακολουθήσετε θα πρέπει να έχουν όλες τον ίδιο κωδικό στο πρόγραμμα μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024. Π.χ. αν έχετε τον αρ. μητρώου 007/23, θα παρακολουθήσετε όλες τις εργαστηριακές ομάδες που έχουν τον κωδικό κ24 στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα οι φοιτητές μπορούν να διακρίνουν σε ποια ομάδα εντάσσονται.

Πιθανά αιτήματα αλλαγής ομάδας επαφίενται αποκλειστικά και μόνο στον καθηγητή του μαθήματος.