ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δείτε την ανακοίνωση για το μάθημα της Καταλογογράφησης ΙΙ στον παρακάτω σύνδεσμο :
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=115#section-0